lý lịch tư pháp

12/09/2014
phiếu lý lịch tư pháp

Những thông tin cần biết về cấp phiếu lý lịch tư pháp

Công dân Việt Nam thường trú tại thành phố, tỉnh có quyền yêu cầu Sở Tư pháp thành phố hoặc tỉnh cấp phiếu lý lịch tư […]
12/09/2014
lý lịch tư pháp

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Để xin cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam, người xin buộc phải cung cấp một bộ hồ sơ, trong đó phải đưa được đầy […]