hợp pháp hóa lãnh sự

19/08/2015
Làm giấy phép lao động

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay khá khó khăn, cả về thời gian chờ đợi lẫn các điều […]