giấy phép lao động

12/09/2014
gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam đều có một thời hạn nhất định. Khi kỳ hạn tới gần, hoặc khi giấy […]
10/09/2014
giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam […]