dịch vụ làm thẻ tạm tru

11/09/2014
thời hạn của thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài?

Thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt có giá trị như một visa dài hạn,cho phép người sở hữu có thể tạm trú […]
11/09/2014
cấp thẻ tạm trú

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản […]
11/09/2014
thẻ tạm trú

Những ký hiệu trên thẻ tạm trú

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam theo những diện khác nhau sẽ được cấp thẻ tạm trú với ký hiệu khác nhau. Những ký hiệu […]