04/08/2015
Đại sứ quán Đức

Đại sứ quán Đức

 Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là một trong số 230 cơ quan đại diện ngoại giao của Đức ở nước ngoài. Từ năm 1991, […]