Cố vấn Mr.PHẠM CÔNG DŨNG

Cố vấn Mr.PHẠM CÔNG DŨNG
Nguyên phó ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi – Cố vấn cấp cao Visa Năm Châu

Họ và tên khai sinh: PHẠM CÔNG DŨNG

Sinh ngày 21 tháng 12 năm 1950. Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến.

Quê quán: Xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Số 806 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.        Tôn giáo: không.

Trình độ học vấn: Đại học.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH ngoại giao ( 1975-1980), Đại học Kinh tế C.Mác Hungari ( 1981 – 1984), Học viện Hành chính Công Cộng hòa Pháp ( 1989 -1991)

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nam Phi

Nơi làm việc: Bộ Ngoại giao.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 1980

Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ

Kỷ luật : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Từ tháng 8/1980 đến tháng 7/1981: Công tác tại Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao

– Từ tháng 11/1984 đến tháng 7/1989: Công tác tại Bộ Ngoại giao – Trung tâm báo chí nước ngoài.

– Từ tháng 10/1991 đến tháng 12/1998: Công tác tại trung tâm báo chí nước ngoài

– Từ tháng 11999 đến tháng 7/2002: Bí thư thứ nhất – Đại sứ quán Việt Nam tại Paris – Cộng hòa Pháp

– Từ tháng 1/2006 đến tháng 11/2009: Tham tán – Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi

– Từ tháng 1/2010 đến nay: Công tác tại trung tâm báo chí nước ngoài Bộ Ngoại Giao

Một số hình ảnh của Mr. Phạm Công Dũng

Hộ chiếu ngoại giao 1

chu-dung-12-1024x721

Hộ chiếu ngoại giao 2
chu-dung-14-703x1024

Hộ chiếu ngoại giao 3

 chu-dung-13-724x1024