11/04/2016
làm thẻ tạm trú

Dịch vụ hỗ trợ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế trong nước và môi trường sống ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhu cầu làm […]
11/09/2014
thời hạn của thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài?

Thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt có giá trị như một visa dài hạn,cho phép người sở hữu có thể tạm trú […]
11/09/2014
cấp thẻ tạm trú

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản […]
11/09/2014
thẻ tạm trú

Những ký hiệu trên thẻ tạm trú

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam theo những diện khác nhau sẽ được cấp thẻ tạm trú với ký hiệu khác nhau. Những ký hiệu […]
11/09/2014

Làm gì khi thẻ tạm trú hết hạn?

 Khi thẻ tạm trú hết hạn thì doanh nghiệp và tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc, công tác phải thực hiện thủ […]
11/09/2014
xin thẻ tạm trú

Một số thông tin về xin thẻ tạm trú

Bất cứ người nước ngoài nào tạm trú dài hạn ở Việt Nam đều có mong muốn và buộc phải xin thẻ tạm trú. Vậy sở […]
11/09/2014
cấp thẻ tạm trú

Dịch vụ xin cấp và tư vấn miễn phí thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Việc xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam phải trải qua khá nhiều bước, trong đó, người làm thẻ tạm trú buộc phải […]
10/09/2014
xin cấp thẻ tạm trú

Quy trình xin cấp thẻ tạm trú

Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tục tạm trú luôn là vấn đề được […]
10/09/2014
xin cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế trong nước và môi trường sống ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhu cầu làm […]