0 VISA VIỆT NAM | Công ty TNHH Dịch vụ Visa Năm Châu | Page 5

11/09/2014
xin thẻ tạm trú

Một số thông tin về xin thẻ tạm trú

Bất cứ người nước ngoài nào tạm trú dài hạn ở Việt Nam đều có mong muốn và buộc phải xin thẻ tạm trú. Vậy sở […]
11/09/2014
cấp thẻ tạm trú

Dịch vụ xin cấp và tư vấn miễn phí thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Việc xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam phải trải qua khá nhiều bước, trong đó, người làm thẻ tạm trú buộc phải […]
10/09/2014
xin cấp thẻ tạm trú

Quy trình xin cấp thẻ tạm trú

Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tục tạm trú luôn là vấn đề được […]
10/09/2014
xin cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế trong nước và môi trường sống ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhu cầu làm […]
10/09/2014
giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam […]
10/09/2014
xin giấy phép lao động

Những trường hợp miễn giấy phép lao động – trường hợp được cấp giấy phép lao động

Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ đối với những người nước ngoài muốn vào Việt Nam lao động. Tương đương với đó, để tạo […]
10/09/2014
gia hạn visa Việt Nam

Gia hạn visa Việt Nam

Visa Việt Nam được chia thành visa ngắn hạn và visa dài hạn. Khi sắp đến thời hạn, người sử dụng visa nếu vẫn còn muốn […]
10/09/2014
Công văn nhập cảnh Việt Nam

Hồ sơ xin visa vào Việt Nam

Người nước ngoài vào Việt Nam cần phải có thị thực nhập cảnh ( hay còn gọi visa Việt Nam). Thị thực nhập cảnh được cấp tại các […]