10/09/2014
giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam […]
10/09/2014
xin giấy phép lao động

Những trường hợp miễn giấy phép lao động – trường hợp được cấp giấy phép lao động

Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ đối với những người nước ngoài muốn vào Việt Nam lao động. Tương đương với đó, để tạo […]
10/09/2014
gia hạn visa Việt Nam

Gia hạn visa Việt Nam

Visa Việt Nam được chia thành visa ngắn hạn và visa dài hạn. Khi sắp đến thời hạn, người sử dụng visa nếu vẫn còn muốn […]
10/09/2014
Công văn nhập cảnh Việt Nam

Hồ sơ xin visa vào Việt Nam

Người nước ngoài vào Việt Nam cần phải có thị thực nhập cảnh ( hay còn gọi visa Việt Nam). Thị thực nhập cảnh được cấp tại các […]