0 VISA VIỆT NAM | Công ty TNHH Dịch vụ Visa Năm Châu | Page 4

19/08/2015
Làm giấy phép lao động

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay khá khó khăn, cả về thời gian chờ đợi lẫn các điều […]
17/09/2014
các loại thị thực Việt Nam

Có bao nhiêu loại thị thực Việt Nam

Việc phân chia thị thực Việt Nam sẽ giúp hỗ trợ cho người muốn xin thị thực đảm bảo được quyền lợi của mình, đồng thời […]
12/09/2014
phiếu lý lịch tư pháp

Những thông tin cần biết về cấp phiếu lý lịch tư pháp

Công dân Việt Nam thường trú tại thành phố, tỉnh có quyền yêu cầu Sở Tư pháp thành phố hoặc tỉnh cấp phiếu lý lịch tư […]
12/09/2014
lý lịch tư pháp

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Để xin cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam, người xin buộc phải cung cấp một bộ hồ sơ, trong đó phải đưa được đầy […]
12/09/2014
gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam đều có một thời hạn nhất định. Khi kỳ hạn tới gần, hoặc khi giấy […]
11/09/2014
thời hạn của thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài?

Thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt có giá trị như một visa dài hạn,cho phép người sở hữu có thể tạm trú […]
11/09/2014
cấp thẻ tạm trú

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản […]
11/09/2014
thẻ tạm trú

Những ký hiệu trên thẻ tạm trú

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam theo những diện khác nhau sẽ được cấp thẻ tạm trú với ký hiệu khác nhau. Những ký hiệu […]
11/09/2014

Làm gì khi thẻ tạm trú hết hạn?

 Khi thẻ tạm trú hết hạn thì doanh nghiệp và tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc, công tác phải thực hiện thủ […]