0 VISA VIỆT NAM | Công ty TNHH Dịch vụ Visa Năm Châu | Page 3

04/04/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Anh

Anh Quốc và Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị trong nhiều năm và là đối tác chiến lược từ năm 2010. Những lĩnh […]
02/04/2016
giấy phép lao động cho người Hà Lan

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Hà Lan

Là một đối tác quan trọng của Việt Nam nên trong nhiều năm qua, hoạt động cấp giấy phép lao động cho người Hà Lan đã […]
01/04/2016
giấy phép lao động cho người Đức

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Đức

Đức là đất nước nổi tiếng về kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất, cũng là đất nước đứng trong top đầu về kinh tế và […]
31/03/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Singapore

Làm giấy phép lao động cho người Singapore tại Việt Nam là nhu cầu bức thiết trong điều kiện Việt Nam và Singapore đã phát triển […]
30/03/2016
giấy phép lao động cho người canada

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Canada

 Làm giấy phép lao động cho người Canada vào Việt Nam như thế nào? Và cần phải tuân thủ những điều kiện pháp lý cũng như […]
29/03/2016
giấy phép lao động cho người Nhật Bản

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Nhật Bản

 Làm giấy phép lao động cho người Nhât Bản vốn không còn xa lạ trong hoàn cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và trong mối […]
28/03/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Việt Nam đã trở nên phổ biến một phần nhờ vào tiến triển mối quan hệ […]
24/03/2016
giấy phép lao động cho người Đài Loan

Dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép lao động cho người Đài Loan tại Việt Nam

Xin giấy phép lao động cho người Đài Loan tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác Việt Nam và Đài Loan đang được […]
28/01/2016
visa dài hạn Việt Nam

Xin visa dài hạn Việt Nam – dễ mà khó!

Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (Luật số 47/2014/ QH13 […]