0 VISA VIỆT NAM | Công ty TNHH Dịch vụ Visa Năm Châu | Page 2

22/04/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Lào

 Trong mối quan hệ đặc thù của Việt Nam và Lào thì việc cấp giấy phép lao động cho người Lào ở Việt Nam là điều […]
15/04/2016
giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Trung Quốc

 Trung Quốc là đối tác, là bạn hàng tin cậy và là nhà đầu tư lớn hàng đầu của Việt Nam. Số lượng người Trung Quốc […]
14/04/2016
Giấy phép lao động cho người Brazil

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Brazil

Việc xin cấp giấy phép lao động cho người Brazil tại Việt Nam có những chuyển biến nhanh chóng  kể từ những bước tiến mạnh mẽ […]
12/04/2016
giấy phép lao động cho người Israel

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Israel

Israel được đánh giá là quốc gia phát triển hàng đầu thế giới với trình độ kỹ thuật công nghệ và chất lượng lao động ưu […]
11/04/2016
làm thẻ tạm trú

Dịch vụ hỗ trợ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế trong nước và môi trường sống ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhu cầu làm […]
11/04/2016
giấy phép lao động cho người Indonesia

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Indonesia

Làm giấy phép lao động cho người Indonesia trong điều kiện hợp tác mới nhiều cơ hội hơn là điều hết sức quan trọng. Điều đó […]
08/04/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Pháp

Việc làm giấy phép lao động cho người Pháp tại Việt Nam đã được diễn ra trong một thời gian lâu dài song song với lịch […]
08/04/2016
giấy phép lao động cho người Malaysia

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Malaysia

Xin giấy phép lao động cho người Malaysia vào Việt Nam là một cách gián tiếp để khai thác các tiềm năng kinh tế của Việt […]
05/04/2016
giấy phép lao động cho người Panama

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Panama

Hoạt động làm giấy phép lao động cho người Panama tại Việt Nam ít phổ biến hơn những quốc gia khác rất nhiều. Không phải bởi […]