Giấy phép lao động


08/04/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Pháp

Việc làm giấy phép lao động cho người Pháp tại Việt Nam đã được diễn ra trong một thời gian lâu dài song song với lịch […]
08/04/2016
giấy phép lao động cho người Malaysia

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Malaysia

Xin giấy phép lao động cho người Malaysia vào Việt Nam là một cách gián tiếp để khai thác các tiềm năng kinh tế của Việt […]
05/04/2016
giấy phép lao động cho người Panama

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Panama

Hoạt động làm giấy phép lao động cho người Panama tại Việt Nam ít phổ biến hơn những quốc gia khác rất nhiều. Không phải bởi […]
04/04/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Anh

Anh Quốc và Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị trong nhiều năm và là đối tác chiến lược từ năm 2010. Những lĩnh […]
02/04/2016
giấy phép lao động cho người Hà Lan

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Hà Lan

Là một đối tác quan trọng của Việt Nam nên trong nhiều năm qua, hoạt động cấp giấy phép lao động cho người Hà Lan đã […]
01/04/2016
giấy phép lao động cho người Đức

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Đức

Đức là đất nước nổi tiếng về kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất, cũng là đất nước đứng trong top đầu về kinh tế và […]
31/03/2016

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Singapore

Làm giấy phép lao động cho người Singapore tại Việt Nam là nhu cầu bức thiết trong điều kiện Việt Nam và Singapore đã phát triển […]
30/03/2016
giấy phép lao động cho người canada

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Canada

 Làm giấy phép lao động cho người Canada vào Việt Nam như thế nào? Và cần phải tuân thủ những điều kiện pháp lý cũng như […]
29/03/2016
giấy phép lao động cho người Nhật Bản

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Nhật Bản

 Làm giấy phép lao động cho người Nhât Bản vốn không còn xa lạ trong hoàn cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và trong mối […]