09/09/2014
visa

Hồ sơ visa Uzbekistan

Theo quy định pháp luật của nước Cộng hòa Uzbekistan, công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch có thể nhập cảnh vào nước Uzbekistan […]