09/09/2014
visa

Hồ sơ visa Myanmar

Myanmar vẫn là một đất nước còn khá hoang sơ khi mà trình độ phát triển kinh tế vẫn còn đang ở ngưỡng cửa bắt đầu. […]