Văn bản pháp luật


15/03/2022

[Văn Bản Pháp Luật] LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 2019

QUỐC HỘI—– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Luật số: 49/2019/QH14 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 […]
16/12/2016
nghị quyết số 30.2016.QH14

[Văn Bản Pháp Luật] Nghị quyết số: 30/2016/QH14

Ngày 22/11/2016,  Nghị quyết số: 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã được […]
28/03/2016

Một số điểm mới trong nghị định 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 3/2/2016, Chính phủ đã ban hành nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về cấp giấy phép lao động cho lao động là […]
11/03/2016

[Văn Bản Pháp Luật] Thông tư số 157/2015/TT-BTC

Thông tư số Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về  quy định chế độ thu […]
08/03/2016
dịch vu ho chieu thi thuc

[Văn Bản Pháp Luât] Luật số 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật số 47/2014/QH13 là luật chính quy định và điều chỉnh về việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại […]
03/03/2016

[Văn Bản Pháp Luật] Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG là quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG […]
03/03/2016

[Văn Bản Pháp Luật] Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 1 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao là thông tư hướng dẫn thực […]
01/03/2016

[Văn bản pháp luật] Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ […]
01/03/2016

[Văn bản pháp luật] Thông tư 31/2015/TT-BCA

Ngày 06/7/2015 Bộ Công an đã ban hành thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cấp […]