Văn bản pháp luật


16/12/2016
nghị quyết số 30.2016.QH14

[Văn Bản Pháp Luật] Nghị quyết số: 30/2016/QH14

Ngày 22/11/2016,  Nghị quyết số: 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã được […]
28/03/2016

Một số điểm mới trong nghị định 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 3/2/2016, Chính phủ đã ban hành nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về cấp giấy phép lao động cho lao động là […]
11/03/2016

[Văn Bản Pháp Luật] Thông tư số 157/2015/TT-BTC

Thông tư số Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về  quy định chế độ thu […]
08/03/2016
dịch vu ho chieu thi thuc

[Văn Bản Pháp Luât] Luật số 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật số 47/2014/QH13 là luật chính quy định và điều chỉnh về việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại […]
03/03/2016

[Văn Bản Pháp Luật] Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG là quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG […]
03/03/2016

[Văn Bản Pháp Luật] Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 1 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao là thông tư hướng dẫn thực […]
01/03/2016

[Văn bản pháp luật] Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ […]
01/03/2016

[Văn bản pháp luật] Thông tư 31/2015/TT-BCA

Ngày 06/7/2015 Bộ Công an đã ban hành thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cấp […]
01/03/2016

Một số văn bản pháp luật quy định hoạt động xin công văn nhập cảnh, giấy phép lao động và thẻ tạm trú

Tất cả những hoạt động liên quan đến xin visa Việt Nam đều được dựa trên quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam. Hiện […]